Tinas
billede af Tina

Tina på Facebook

Tinas gruppe på Facebook

Tina på Myspace

Tænd et lys i mørket for Tina og andre ALS-ramte
Sommeren 2007 fik min søster diagnosen ALS. Det har naturligvis berørt hele familien. Vi har undersøgt de muligheder ALS-patienter har i dag. Især behandlingsformer der kan forlænge patientens liv.

ALS-patienter får i Danmark ingen behandling af betydning. Det findes til gengæld i udlandet.

Tina Sine Christiansen var i Thailand i december for at modtage stamcellebehandling. En behandling der løber op i ca. kr. 350.000. En behandling der skal betales af egne midler.

Vores arbejde drejer sig ikke kun om min søster. Vi arbejder for at sprede kendskabet til sygdommen ALS. Støtte op om ALS-patienter i Danmark, og ikke mindst bidrage til at min søsters liv og livskvalitet forbedres.

Vi ønsker at sætte fokus på stamcellebehandling, der også anvendes til flere andre sygdomme.

Med min søsters historie håber vi at kunne starte en debat omkring mulighederne for eksperimentel behandling i Danmark.

Midlerne, der indsamles til Tina vil blive anvendt til at betale hendes behandling i Thailand. Overskydende beløb vil gå til andre ALS-ramte.

Støt Tina og andre ALS-ramte patienter. Vær med til at give dem håb.

Peter B. Christiansen (Tinas bror)

Skriv til Tina eller Peter


Bemærk! Tina og Tinas medskribenter er ikke ansvarspådragende for information på tinaskamp.dk

line

Donationer er hjerteligt velkomne på reg. nr. 2905 og konto nr. 2551 953 966